Beylerbeyi Mahallesi spor alanı, bbha, ağaç. alan ve otopark alanı revizyon imar planı / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Beylerbeyi Mahallesi spor alanı, bbha, ağaç. alan ve otopark alanı revizyon imar planı

Beylerbeyi Mahallesi spor alanı, bbha, ağaç. alan ve otopark alanı revizyon imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

  Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, N38-C2, N38c-14a imar paftasında Spor Alanı, Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve Otopark Alanı Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 302 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 30.09.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 30.10.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.20.09.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler