Sanayi Mahallesi A+LPG satış ve servis istasyonu ve ağaçlandırılacak alan plan revizyonu / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Sanayi Mahallesi A+LPG satış ve servis istasyonu ve ağaçlandırılacak alan plan revizyonu

Sanayi Mahallesi A+LPG satış ve servis istasyonu ve ağaçlandırılacak alan plan revizyonu

                           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

    Şehitkamil İlçesi Sanayi Mahallesi N38-C3, N38c-20a, 20d imar paftalarında Akaryakıt+LPG satış ve servis istasyonu ve ağaçlandırılacak alan nazım imar planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 334 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

   Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 30.09.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 30.10.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.20.09.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler