Şahinbey Cabi Mahallesi, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Şahinbey Cabi Mahallesi, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği

Şahinbey Cabi Mahallesi, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği

 

                           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

   Şahinbey İlçesi Cabi Mahallesi ada 695, parsel 76'da kayıtlı taşınmaz ve yakın çevresinde Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 390 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.11.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 02.12.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.10.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler