İslahiye Çay Mahallesi, ticaret+konut ve kamu hizmet alanı nazım imar planı değişikliği / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

İslahiye Çay Mahallesi, ticaret+konut ve kamu hizmet alanı nazım imar planı değişikliği

İslahiye Çay Mahallesi, ticaret+konut ve kamu hizmet alanı nazım imar planı değişikliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

    İslahiye İlçesi Çay Mahallesi N37d-23c nazım imar paftasında ada 290, parsel 2, 3 ve 4’te kayıtlı taşınmazların ticaret+konut ve kamu hizmet alanı nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 393 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.11.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 02.12.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.10.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler