Nizip Doğrular Mahallesi, mezarlık alanı, kha, ibadet alanı nazım ve uygulama imar planı / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Nizip Doğrular Mahallesi, mezarlık alanı, kha, ibadet alanı nazım ve uygulama imar planı

Nizip Doğrular Mahallesi, mezarlık alanı, kha, ibadet alanı nazım ve uygulama imar planı

                           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

     Nizip İlçesi, Doğrular Mahallesi, O39-B1, O39B-01c, 01d nazım ve O39b-01c-4a, 4b, O39b-01d-3b uygulama imar paftalarında Mezarlık Alanı, Kamu Hizmet Alanı, İbadet Alanı ve imar yolu 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 395 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.11.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 02.12.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.10.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler