Halep Bulvarı KDGPA Sınırı değişikliği / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Halep Bulvarı KDGPA Sınırı değişikliği

Halep Bulvarı KDGPA Sınırı değişikliği

                           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

     Gaziantep 2.İdare Mahkemesinin Esas No:2019/790, Karar No:2019/812 sayılı kararı doğrultusunda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 402 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.11.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 02.12.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.10.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler