Şahinbey Akbulut Mahallesi bha ve park alanı nazım imar planı değişikliği / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Şahinbey Akbulut Mahallesi bha ve park alanı nazım imar planı değişikliği

Şahinbey Akbulut Mahallesi bha ve park alanı nazım imar planı değişikliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

   Şahinbey İlçesi Akbulut Mahallesi O38-B2 ve O38b-4a nazım imar paftalarında Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 406 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.11.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 02.12.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.10.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler