Şehitkamil Öğümsöğüt Mahallesi, park ve yeşil alan nazım imar planı değişikliği / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Şehitkamil Öğümsöğüt Mahallesi, park ve yeşil alan nazım imar planı değişikliği

Şehitkamil Öğümsöğüt Mahallesi, park ve yeşil alan nazım imar planı değişikliği

                           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

    Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin Esas No: 2019/30, Karar No:2019/865 sayılı kararı doğrultusunda park ve yeşil alan nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 411 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 01.11.2019 tarihinde askıya çıkarılıp, 02.12.2019 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.23.10.2019

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler