Şahinbey Çamtepe Mahallesi eğitim tesisi alanı nazım imar planı değişikliği / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Şahinbey Çamtepe Mahallesi eğitim tesisi alanı nazım imar planı değişikliği

Şahinbey Çamtepe Mahallesi eğitim tesisi alanı nazım imar planı değişikliği

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Şahinbey İlçesi, Çamtepe Mahallesi, ada 251, parsel 3’te kayıtlı taşınmazın eğitim tesisi alanı nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2020 tarih ve 235 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 29.05.2020 tarihinde askıya çıkarılıp, 29.06.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.22.05.2020

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler