Kuzeyşehir Konut Bölgesi konut, sosyal altyapı alanları, açık ve yeşil alan imar planı / Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Kuzeyşehir Konut Bölgesi konut, sosyal altyapı alanları, açık ve yeşil alan imar planı

Kuzeyşehir Konut Bölgesi konut, sosyal altyapı alanları, açık ve yeşil alan imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

Kuzeyşehir Konut Bölgesi içerisinde N38c-03b-4d, N38c-03c-1a uygulama imar paftalarında konut, sosyal altyapı alanları, açık ve yeşil alanlar revizyon uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2020 tarih ve 248 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Uygun görülen söz konusu uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde ve internet sitesinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 29.05.2020 tarihinde askıya çıkarılıp, 29.06.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.22.05.2020

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Duyuru Dosyası


Bazı Projeler

Haberler