Teşkilat Şemamız

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Fatma ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

 • > Özel Kalem
 • > Belediye Encümeni
 • > Gaski Genel Müdürlüğü
 • > İç Denetim Birim Bşk.
 • > Genel Sekreter
 • > Genel Sekreterlik Koordinatörlüğü
 • > Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • > I. Hukuk Müşavirliği

Genel Sekreter

Sezer CİHAN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri

 • > Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Muhtarlıklar ve STK'lar Şb. Müd.
  • Mezarlıklar Şb. Müd.
  • Göç Yönetimi Şb. Müd.
  • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
  • Sanat ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
  • Kadın Şb. Müd.
  • Aile ve Çocuk Şb. Müd.
 • > Zabıta Dairesi Başkanlığı
  • 1.Bölge Ekipler Şb.Müd.
  • 2.Bölge Ekipler Şb.Müd.
  • Tüketici Hakları ve Denetim Destek ve Şb.Müd.
 • > Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı
  • Ekonomik Gelişim Şb.Müd.
  • AR-GE ve İnovasyon Şb.Müd.
 • > İtfaiye Dairesi Başkanlığı
  • Eğitim ve Denetim Şb.Müd.
  • Müdahale Şb.Müd.
  • Teknik Şb.Müd.
 • > Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
  • Dış İlişkiler Şb. Müd.
  • AB ve Fonlar Şb. Müd.
 • > Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Yol İşleri Şb. Müd.
  • Yapı İşleri Şb. Müd.
  • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
  • AYKOME Şb. Müd.
  • Dış Birimler Şb. Müd.
  • Kesin Hesap Şb. Müd.
  • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
  • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
 • > Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
  • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
  • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
  • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
 • > Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
  • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
 • > Ulaşım Dairesi Başkanlığı
  • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
  • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
  • UKOME Otopark Şb. Müd.
  • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
 • > Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
  • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
 • > İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
  • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
  • Eğitim Şb. Müd.
  • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
 • > Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
  • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
  • Rehabilitasyon Şb. Müd.
  • Yaşam Evi Şb. Müd.
 • > İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • İmar Şb. Müd.
  • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
  • Kent Planlama Şb. Müd.
  • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
  • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
  • Harita Şb. Müd.
 • >Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Gençlik Şb. Müd.
  • Spor Şb. Müd.
 • > Kültür ve Turizm İşler Dairesi Başkanlığı
  • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
  • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
  • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
  • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
  • Turizm Şb. Müd.
 • > Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
  • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
 • > Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • İhale İşleri Şb. Müd.
  • İdari İşler Şb. Müd.
  • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
 • > Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Gelirler Şb. Müd.
  • Giderler Şb. Müd.
  • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
  • İcra ve Takip Şb. Müd.