Teşkilat Şemamız

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Fatma ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

 • > Özel Kalem
 • > Danışmanlar
 • > Belediye Encümeni
 • > İç Denetim Birim Bşk.
 • > Genel Sekreter V.
 • > Gaski Genel Müdürlüğü
 • > Protokol Şube Müdürlüğü
 • > Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • > I. Hukuk Müşavirliği

Genel Sekreter

Sezer CİHAN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri

Genel Sekreter Yardımcısı

Mehmet Abdullah AKSOY

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı

 • > Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • İdari ve Teknik İşler Şb. Müd.
  • Mezarlıklar Şb. Müd.
  • Göçmen İşleri Şb. Müd.
  • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
  • Mes. Edin. ve Eğitim Şb. Müd.
  • Kadın ve Aile Şb. Müd.
 • > Zabıta Dairesi Başkanlığı
  • 1.Bölge Devriye Ekipler Şb.Müd.
  • 2.Bölge Devriye Ekipler Şb.Müd.
  • Denetim Destek ve Tük. Hak. Şb.Müd.
  • Çevre Kontrol Yapı Şb.Müd.
  • Trafik Zabıta Şb.Müd.
  • Terminaller Ve Otoparklar Şb.Müd.
 • > Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
  • Kaynak Geliştirme Şb.Müd.
  • İdari İşler Şb.Müd.
 • > Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Gıda Şb.Müd.
  • Bitkisel Üretim Şb.Müd.
  • Hayvancılık Şb.Müd.
 • > Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Uluslar Arası Stratejik İlişkiler Şb. Müd.
  • Dış İlişkiler Şb. Müd.
  • Projeler ve Fonlar Şb. Müd.

Genel Sekreter Yardımcısı

Ali ASLAN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı

 • > Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Yol İşleri Şb. Müd.
  • Yapı İşleri Şb. Müd.
  • AYKOME Şb. Müd.
  • İhale Şb. Müd.
  • Proje ve Planlama Şb. Müd.
  • Enerji Yönetimi Şb. Müd.
  • Dış Birimler Şb. Müd.
 • > Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
  • Kent Estetiği ve Kent Tasarım Şb. Müd.
  • Park Yapım ve Onarım Şb. Müd.
  • Park Yönetimi Şb. Müd.
  • Bitki Üretim Şb. Müd.
 • > Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
  • Çevre Sağlığı Kor. Kont. Şb. Müd.
  • Atık Yönetim Şb. Müd.
  • İş Sağ. ve Güvenliği Şb. Müd.
 • > Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Kor. Dairesi Başkanlığı
  • Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
  • Doğal Hayatı Koruma Şb. Müd.
  • İdari İşler. Müd.
  • Veteriner Şb. Müd.
 • > Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
  • Trafik ve Sinyalizas. Şb. Müd.
  • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
  • UKOME Şb. Müd.
  • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
 • > Koruma Uygulama ve Denetim Büro Dairesi Başkanlığı
  • Projeler Şb. Müd.
  • Uygulama Şb. Müd.
  • Denetim Şb. Müd.
  • Unesco Dun. Kul. Mir. Alan. Yon. Şb. Müd.

Genel Sekreter Yardımcısı

Dr.G.Serdar TOLAY

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı

 • > Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  • CBS Şb. Müd.
  • Bilgi İşlem Şb. Müd.
 • > İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
  • Atama ve Yer Değiştirme Şb. Müd.
  • Maaş Tahakkuk Şb. Müd.
  • Terfi ve Emeklilik Şb. Müd.
  • Eğitim Şb. Müd.
  • Şirketler Personeli Şb. Müd.
 • > Engelliler Dairesi Başkanlığı
  • Sağl. İşl. Şb. Müd.
  • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
  • Özel Gerk. Eğitim ve Rehabilitasyon Şb. Müd.
  • Yaşam Evi Şb. Müd.
 • > Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
  • Yazı İşleri Şb. Müd.
  • Encümen ve Meclis Şb. Müd.
  • Arşiv Şb. Müd.
 • > İtfaiye Dairesi Başkanlığı
  • AKOM Şb. Müd.
  • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
  • Müdahale Şb. Müd.
  • Teknik Şb. Müd.

Genel Sekreter Yardımcısı

Oya ALPAY

Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı

 • > İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • İmar Şb. Müd.
  • Ekolojik Kent Tasarım Şb. Müd.
  • Kent Planlama Şb. Müd.
  • Kentsel Dönüşüm ve Deprem Yönetimi Şb. Müd.
  • Harita Şb. Müd.
  • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
  • Kiralama Şb. Müd.
 • > Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
  • Makina Onarım Şb. Müd.
  • İdari ve Teknik Hizmetler Şb. Müd.
  • Makina İşletme Şb. Müd.
 • > Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
  • Kültür Şb. Müd.
  • Müzeler ve Kütüphaneler Şb. Müd.
  • Tören ve Organizasyonlar Şb. Müd.
  • Yaratıcı Şehirler Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
  • Turizm ve Tanıtım Şb. Müd.
 • > Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Gençlik ve Spor Şb. Müd.
  • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
  • Bilgi Edinme ve İdari İşler Şb. Müd.
  • Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Şb. Müd.
  • Basın ve Haber Şb. Müd.
  • Reklam Yayın ve Tanıtım Şb. Müd.
  • Dijital Medya ve İletişim Şb. Müd.
 • > Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • İhale Alım Satım Şb. Müd.
  • İdari İşler Şb. Müd.
  • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
  • Sosyal Tesisler Şb. Müd.
 • > İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
  • İşletme ve İştirakler Koor. Şb.Müd.
  • Hal Şb.Müd.
 • > Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Gelirler Şb. Müd.
  • Giderler Şb. Müd.
  • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
  • İcra ve Takip Şb. Müd.