HIZLI ERİŞİM
06.02.2020 - 06.03.2020

Serince, Burçkarakuyu ve Geneyik Mahallelerinde ilave nazım imar planı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

   Şahinbey İlçesi, Serince, Burçkarakuyu ve Geneyik Mahalleleri, O38-B1, O38b-06a, 06b, O38b-01c, 01d nazım imar paftalarında Seyrek Yoğunluklu Konut, Sosyal Donatı Alanları, Açık ve Yeşil Alanlar İlave Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.01.2020 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

    Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 06.02.2020 tarihinde askıya çıkarılıp, 06.03.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.27.01.2020

                                                                                        F.İrem ELBEYLİ

                                                                                                     Başkan a.

                                                                                                      İmar ve Şehircilik Daire Başkanı

Döküman Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Duyurular Plan Açıklama Raporu_nazım Başlangıç Tarihi 06.02.2020 Bitiş Tarihi 06.03.2020
Duyurular Serince, Burçkarakuyu ve Geneyik Mahallelerinde ilave nazım imar planı_mevcut5000 Başlangıç Tarihi 06.02.2020 Bitiş Tarihi 06.03.2020
Duyurular Serince, Burçkarakuyu ve Geneyik Mahallelerinde ilave nazım imar planı_mevcut25000 Başlangıç Tarihi 06.02.2020 Bitiş Tarihi 06.03.2020
Duyurular Serince, Burçkarakuyu ve Geneyik Mahallelerinde ilave nazım imar planı_öneri5000 Başlangıç Tarihi 06.02.2020 Bitiş Tarihi 06.03.2020
Duyurular Serince, Burçkarakuyu ve Geneyik Mahallelerinde ilave nazım imar planı_öneri25000 Başlangıç Tarihi 06.02.2020 Bitiş Tarihi 06.03.2020