HIZLI ERİŞİM
  • Özel Kalem Müdürü
   • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
    • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
    • Mezarlıklar Şb. Müd.
    • Göç Yönetimi Şb. Müd.
    • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
    • Kadın Şb. Müd.
    • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
   • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
    • Müdahale Şb. Müd.
    • Teknik Şb. Müd.
   • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
    • Dış İlişkiler Şb. Müd.
    • AB ve Fonlar Şb. Müd.
   • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Yol İşleri Şb. Müd.
    • Yapı İşleri Şb. Müd.
    • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
    • AYKOME Şb. Müd.
    • Dış Birimler Şb. Müd.
    • Kesin Hesap Şb. Müd.
    • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
   • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
    • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
    • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
    • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
    • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
   • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
    • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
    • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
   • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
    • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
    • UKOME Otopark Şb. Müd.
    • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
   • Bilgi İşlem D. Bşk.
    • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
    • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
   • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
    • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
    • Eğitim Şb. Müd.
    • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
   • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
    • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
    • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
    • Rehabilitasyon Şb. Müd.
    • Yaşam Evi Şb. Müd.
   • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
    • İmar Şb. Müd.
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
    • Kent Planlama Şb. Müd.
    • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
    • Harita Şb. Müd.
   • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
    • Gençlik Şb. Müd.
    • Spor Şb. Müd.
   • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
    • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
    • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
    • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
    • Turizm Şb. Müd.
   • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
    • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
    • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
   • Destek Hizmetleri D. Başk.
    • İhale İşleri Şb. Müd.
    • İdari İşler Şb. Müd.
    • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
   • Mali Hizmetler D. Bşk.
    • Gelirler Şb. Müd.
    • Giderler Şb. Müd.
    • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
    • İcra ve Takip Şb. Müd.
  • Belediye Encümeni
   • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
    • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
    • Mezarlıklar Şb. Müd.
    • Göç Yönetimi Şb. Müd.
    • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
    • Kadın Şb. Müd.
    • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
   • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
    • Müdahale Şb. Müd.
    • Teknik Şb. Müd.
   • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
    • Dış İlişkiler Şb. Müd.
    • AB ve Fonlar Şb. Müd.
   • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Yol İşleri Şb. Müd.
    • Yapı İşleri Şb. Müd.
    • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
    • AYKOME Şb. Müd.
    • Dış Birimler Şb. Müd.
    • Kesin Hesap Şb. Müd.
    • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
   • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
    • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
    • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
    • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
    • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
   • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
    • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
    • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
   • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
    • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
    • UKOME Otopark Şb. Müd.
    • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
   • Bilgi İşlem D. Bşk.
    • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
    • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
   • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
    • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
    • Eğitim Şb. Müd.
    • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
   • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
    • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
    • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
    • Rehabilitasyon Şb. Müd.
    • Yaşam Evi Şb. Müd.
   • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
    • İmar Şb. Müd.
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
    • Kent Planlama Şb. Müd.
    • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
    • Harita Şb. Müd.
   • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
    • Gençlik Şb. Müd.
    • Spor Şb. Müd.
   • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
    • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
    • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
    • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
    • Turizm Şb. Müd.
   • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
    • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
    • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
   • Destek Hizmetleri D. Başk.
    • İhale İşleri Şb. Müd.
    • İdari İşler Şb. Müd.
    • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
   • Mali Hizmetler D. Bşk.
    • Gelirler Şb. Müd.
    • Giderler Şb. Müd.
    • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
    • İcra ve Takip Şb. Müd.
  • Gaski Genel Müdürlüğü
   • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
    • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
    • Mezarlıklar Şb. Müd.
    • Göç Yönetimi Şb. Müd.
    • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
    • Kadın Şb. Müd.
    • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
   • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
    • Müdahale Şb. Müd.
    • Teknik Şb. Müd.
   • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
    • Dış İlişkiler Şb. Müd.
    • AB ve Fonlar Şb. Müd.
   • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Yol İşleri Şb. Müd.
    • Yapı İşleri Şb. Müd.
    • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
    • AYKOME Şb. Müd.
    • Dış Birimler Şb. Müd.
    • Kesin Hesap Şb. Müd.
    • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
   • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
    • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
    • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
    • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
    • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
   • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
    • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
    • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
   • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
    • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
    • UKOME Otopark Şb. Müd.
    • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
   • Bilgi İşlem D. Bşk.
    • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
    • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
   • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
    • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
    • Eğitim Şb. Müd.
    • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
   • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
    • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
    • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
    • Rehabilitasyon Şb. Müd.
    • Yaşam Evi Şb. Müd.
   • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
    • İmar Şb. Müd.
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
    • Kent Planlama Şb. Müd.
    • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
    • Harita Şb. Müd.
   • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
    • Gençlik Şb. Müd.
    • Spor Şb. Müd.
   • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
    • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
    • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
    • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
    • Turizm Şb. Müd.
   • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
    • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
    • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
   • Destek Hizmetleri D. Başk.
    • İhale İşleri Şb. Müd.
    • İdari İşler Şb. Müd.
    • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
   • Mali Hizmetler D. Bşk.
    • Gelirler Şb. Müd.
    • Giderler Şb. Müd.
    • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
    • İcra ve Takip Şb. Müd.
  • İç Denetim Birim Bşk.
   • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
    • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
    • Mezarlıklar Şb. Müd.
    • Göç Yönetimi Şb. Müd.
    • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
    • Kadın Şb. Müd.
    • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
   • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
    • Müdahale Şb. Müd.
    • Teknik Şb. Müd.
   • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
    • Dış İlişkiler Şb. Müd.
    • AB ve Fonlar Şb. Müd.
   • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Yol İşleri Şb. Müd.
    • Yapı İşleri Şb. Müd.
    • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
    • AYKOME Şb. Müd.
    • Dış Birimler Şb. Müd.
    • Kesin Hesap Şb. Müd.
    • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
   • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
    • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
    • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
    • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
    • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
   • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
    • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
    • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
   • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
    • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
    • UKOME Otopark Şb. Müd.
    • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
   • Bilgi İşlem D. Bşk.
    • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
    • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
   • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
    • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
    • Eğitim Şb. Müd.
    • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
   • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
    • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
    • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
    • Rehabilitasyon Şb. Müd.
    • Yaşam Evi Şb. Müd.
   • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
    • İmar Şb. Müd.
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
    • Kent Planlama Şb. Müd.
    • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
    • Harita Şb. Müd.
   • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
    • Gençlik Şb. Müd.
    • Spor Şb. Müd.
   • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
    • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
    • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
    • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
    • Turizm Şb. Müd.
   • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
    • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
    • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
   • Destek Hizmetleri D. Başk.
    • İhale İşleri Şb. Müd.
    • İdari İşler Şb. Müd.
    • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
   • Mali Hizmetler D. Bşk.
    • Gelirler Şb. Müd.
    • Giderler Şb. Müd.
    • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
    • İcra ve Takip Şb. Müd.
  • Genel Sekreter
   • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
    • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
    • Mezarlıklar Şb. Müd.
    • Göç Yönetimi Şb. Müd.
    • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
    • Kadın Şb. Müd.
    • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
   • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
    • Müdahale Şb. Müd.
    • Teknik Şb. Müd.
   • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
    • Dış İlişkiler Şb. Müd.
    • AB ve Fonlar Şb. Müd.
   • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Yol İşleri Şb. Müd.
    • Yapı İşleri Şb. Müd.
    • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
    • AYKOME Şb. Müd.
    • Dış Birimler Şb. Müd.
    • Kesin Hesap Şb. Müd.
    • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
   • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
    • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
    • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
    • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
    • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
   • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
    • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
    • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
   • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
    • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
    • UKOME Otopark Şb. Müd.
    • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
   • Bilgi İşlem D. Bşk.
    • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
    • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
   • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
    • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
    • Eğitim Şb. Müd.
    • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
   • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
    • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
    • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
    • Rehabilitasyon Şb. Müd.
    • Yaşam Evi Şb. Müd.
   • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
    • İmar Şb. Müd.
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
    • Kent Planlama Şb. Müd.
    • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
    • Harita Şb. Müd.
   • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
    • Gençlik Şb. Müd.
    • Spor Şb. Müd.
   • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
    • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
    • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
    • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
    • Turizm Şb. Müd.
   • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
    • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
    • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
   • Destek Hizmetleri D. Başk.
    • İhale İşleri Şb. Müd.
    • İdari İşler Şb. Müd.
    • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
   • Mali Hizmetler D. Bşk.
    • Gelirler Şb. Müd.
    • Giderler Şb. Müd.
    • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
    • İcra ve Takip Şb. Müd.
  • Genel Sekreterlik Koordinatörlüğü
   • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
    • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
    • Mezarlıklar Şb. Müd.
    • Göç Yönetimi Şb. Müd.
    • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
    • Kadın Şb. Müd.
    • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
   • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
    • Müdahale Şb. Müd.
    • Teknik Şb. Müd.
   • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
    • Dış İlişkiler Şb. Müd.
    • AB ve Fonlar Şb. Müd.
   • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Yol İşleri Şb. Müd.
    • Yapı İşleri Şb. Müd.
    • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
    • AYKOME Şb. Müd.
    • Dış Birimler Şb. Müd.
    • Kesin Hesap Şb. Müd.
    • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
   • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
    • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
    • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
    • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
    • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
   • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
    • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
    • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
   • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
    • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
    • UKOME Otopark Şb. Müd.
    • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
   • Bilgi İşlem D. Bşk.
    • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
    • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
   • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
    • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
    • Eğitim Şb. Müd.
    • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
   • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
    • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
    • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
    • Rehabilitasyon Şb. Müd.
    • Yaşam Evi Şb. Müd.
   • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
    • İmar Şb. Müd.
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
    • Kent Planlama Şb. Müd.
    • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
    • Harita Şb. Müd.
   • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
    • Gençlik Şb. Müd.
    • Spor Şb. Müd.
   • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
    • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
    • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
    • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
    • Turizm Şb. Müd.
   • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
    • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
    • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
   • Destek Hizmetleri D. Başk.
    • İhale İşleri Şb. Müd.
    • İdari İşler Şb. Müd.
    • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
   • Mali Hizmetler D. Bşk.
    • Gelirler Şb. Müd.
    • Giderler Şb. Müd.
    • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
    • İcra ve Takip Şb. Müd.
  • Teftiş Kurulu Başkanlığı
   • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
    • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
    • Mezarlıklar Şb. Müd.
    • Göç Yönetimi Şb. Müd.
    • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
    • Kadın Şb. Müd.
    • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
   • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
    • Müdahale Şb. Müd.
    • Teknik Şb. Müd.
   • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
    • Dış İlişkiler Şb. Müd.
    • AB ve Fonlar Şb. Müd.
   • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Yol İşleri Şb. Müd.
    • Yapı İşleri Şb. Müd.
    • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
    • AYKOME Şb. Müd.
    • Dış Birimler Şb. Müd.
    • Kesin Hesap Şb. Müd.
    • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
   • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
    • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
    • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
    • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
    • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
   • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
    • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
    • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
   • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
    • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
    • UKOME Otopark Şb. Müd.
    • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
   • Bilgi İşlem D. Bşk.
    • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
    • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
   • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
    • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
    • Eğitim Şb. Müd.
    • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
   • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
    • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
    • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
    • Rehabilitasyon Şb. Müd.
    • Yaşam Evi Şb. Müd.
   • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
    • İmar Şb. Müd.
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
    • Kent Planlama Şb. Müd.
    • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
    • Harita Şb. Müd.
   • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
    • Gençlik Şb. Müd.
    • Spor Şb. Müd.
   • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
    • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
    • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
    • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
    • Turizm Şb. Müd.
   • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
    • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
    • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
   • Destek Hizmetleri D. Başk.
    • İhale İşleri Şb. Müd.
    • İdari İşler Şb. Müd.
    • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
   • Mali Hizmetler D. Bşk.
    • Gelirler Şb. Müd.
    • Giderler Şb. Müd.
    • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
    • İcra ve Takip Şb. Müd.
  • I. Hukuk Müşavirliği
   • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
    • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
    • Mezarlıklar Şb. Müd.
    • Göç Yönetimi Şb. Müd.
    • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
    • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
    • Kadın Şb. Müd.
    • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
   • Zabıta Dairesi Başkanlığı
    • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
    • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
    • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
    • Hal Yöneticiliği
   • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
    • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
    • Müdahale Şb. Müd.
    • Teknik Şb. Müd.
   • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
    • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
    • Dış İlişkiler Şb. Müd.
    • AB ve Fonlar Şb. Müd.
   • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
    • Yol İşleri Şb. Müd.
    • Yapı İşleri Şb. Müd.
    • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
    • AYKOME Şb. Müd.
    • Dış Birimler Şb. Müd.
    • Kesin Hesap Şb. Müd.
    • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
    • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
   • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
    • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
    • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
    • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
    • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
   • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
    • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
    • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
   • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
    • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
    • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
    • UKOME Otopark Şb. Müd.
    • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
   • Bilgi İşlem D. Bşk.
    • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
    • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
   • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
    • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
    • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
    • Eğitim Şb. Müd.
    • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
   • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
    • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
    • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
    • Rehabilitasyon Şb. Müd.
    • Yaşam Evi Şb. Müd.
   • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
    • İmar Şb. Müd.
    • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
    • Kent Planlama Şb. Müd.
    • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
    • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
    • Harita Şb. Müd.
   • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
    • Gençlik Şb. Müd.
    • Spor Şb. Müd.
   • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
    • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
    • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
    • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
    • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
    • Turizm Şb. Müd.
   • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
    • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
    • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
   • Destek Hizmetleri D. Başk.
    • İhale İşleri Şb. Müd.
    • İdari İşler Şb. Müd.
    • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
   • Mali Hizmetler D. Bşk.
    • Gelirler Şb. Müd.
    • Giderler Şb. Müd.
    • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
    • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
    • İcra ve Takip Şb. Müd.
 • Kadın Aile Eğt. ve Sosyal Hiz. D. Bşk.
  • Muhtarlıklar Ve Stk'lar Şb. Müd.
  • Mezarlıklar Şb. Müd.
  • Göç Yönetimi Şb. Müd.
  • Sosyal Hiz. Şb. Müd.
  • Sanat Ve Mesleki Eğitim Şb. Müd.
  • Kadın Şb. Müd.
  • Aile Ve Çocuk Şb. Müd.
 • Zabıta Dairesi Başkanlığı
  • Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
  • Zabıta Destek Şube Müdürlüğü
  • Tüketici Hakları ve Turizm Şube Müdürlüğü
  • Hal Yöneticiliği
 • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
  • Eğitim ve Denetim Şb. Müd.
  • Müdahale Şb. Müd.
  • Teknik Şb. Müd.
 • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Kentler Diplomasisi Şb. Müd.
  • Dış İlişkiler Şb. Müd.
  • AB ve Fonlar Şb. Müd.
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Yol İşleri Şb. Müd.
  • Yapı İşleri Şb. Müd.
  • Etüt ve Projeler Şb. Müd.
  • AYKOME Şb. Müd.
  • Dış Birimler Şb. Müd.
  • Kesin Hesap Şb. Müd.
  • Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Şb. Müd.
  • Makina İkmal Bakım ve Onarım Şb. Müd.
 • Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk.
  • Çevre Kontrol ve Müdahale Şb. Müd.
  • Çevre Sağlığı Şb. Müd.
  • Sıfır Atık Yönetim Şb. Müd.
  • Yenilenebilir Enerji Yönetimi Şb. Müd.
 • Doğal Hayatı Kor. ve Tarımsal Hiz. D. Bşk.
  • Doğal Hayatı Koruma ve Hayv. Bahçesi Şb. Müd.
  • Tarımsal Hizmetler ve Veteriner Şb. Müd.
 • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
  • Trafik Sinyalizas. ve Dent. Şb. Müd.
  • Toplu Taşıma Planlama Şb. Müd.
  • UKOME Otopark Şb. Müd.
  • Ulaşım Planlama Şb. Müd.
 • Bilgi İşlem D. Bşk.
  • Kent Bilgi Sistemleri Şb. Müd.
  • Bilgi Teknolojileri Şb. Müd.
 • İnsan Kaynakları Ve Eğitim D. Bşk.
  • İnsan Kaynakları Şb. Müd.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
  • Yazı İşleri ve Kararlar Şb. Müd.
  • Eğitim Şb. Müd.
  • İşletme ve İştirakler Şb. Müd.
 • Engelliler Ve Sağlık Hizmetleri D. Bşk.
  • Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
  • Engelliler ve Yaşlılar Şb. Müd.
  • Rehabilitasyon Şb. Müd.
  • Yaşam Evi Şb. Müd.
 • İmar Ve Şehircilik D. Başk.
  • İmar Şb. Müd.
  • Koruma Uygulama ve Denetim Şb. Müd.
  • Kent Planlama Şb. Müd.
  • Kentsel Dönüşüm Şb. Müd.
  • Emlak ve Kamulaştırma Şb. Müd.
  • Harita Şb. Müd.
 • Gençlik Ve Spor Hizmetleri D. Bşk.
  • Gençlik Şb. Müd.
  • Spor Şb. Müd.
 • Kültür Ve Turizm D. Bşk.
  • Kültür ve Sanat Şb. Müd.
  • Kütüphaneler ve Müzeler Şb. Müd.
  • Tören ve Organizasyon Şb. Müd.
  • Yaratıcı Şeh. Ağı ve Mutfak Sanatları Şb. Müd.
  • Turizm Şb. Müd.
 • Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler D. Bşk.
  • Halkla İlişkiler Şb. Müd.
  • Basın ve Tanıtım Şb. Müd.
 • Destek Hizmetleri D. Başk.
  • İhale İşleri Şb. Müd.
  • İdari İşler Şb. Müd.
  • Koruma ve Güvenlik Şb. Müd.
 • Mali Hizmetler D. Bşk.
  • Gelirler Şb. Müd.
  • Giderler Şb. Müd.
  • Strateji ve Bütçe Şb. Müd.
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb. Müd.
  • İcra ve Takip Şb. Müd.